Wednesday, April 2, 2008

Mis tegelikult Ülgasel juhtus
Kogused
1.aprillil viisime ära 57,4 t olmejäätmeid ja 12 t kumme.
2.aprillil viisime ära 116,8 t olmejäätmeid ja 1,5 t kumme ning 15,8 t eterniiti.

Tehniline pool
1.aprillil oli kohal Kaitsevägi 70 mehega, 13 madelautoga ning 2 multilift autoga.
Lisaks WaterSer’i kopp, Lustrumi kopp koos kallutava käru ja autoga, üks kohalik traktor kallutava käruga ja alates lõunast prügila kopp. Lõunast toodi RagnSellsi 14 kandine konteiner eterniidi jaoks, mis viidi ära 2.aprilli pärastlõunal.
1.aprilli õhtul jäi Water Ser’i kopp ööseks prügila territooriumile, et ei peaks kopaga sõitma edasi/tagasi. Kopajuhi viisin ise õhtul linna ning käisin hommikul järgi. Sellise variandi peale võiks mõelda ka teistes kohtades, kus mõni tehnika jääb pikemaks kui üks päev.
2.aprillil oli kohal Kaitsevägi oma meeste ja 13 madelautoga. Lisaks WaterSer’i ja prügila kopp ning kohalik traktor käruga. Lõunast tuli kohale Cleanaway suur auto koos käruga.
3.aprillil tööd jätkuvad prügila suure kopa ja Cleanaway käruga autoga. + Maarduga piiriosa.
Kõik kilekotid said täpselt otsa. Keegi juurde lõpus ei küsinud ning mulle autosse ka ühtegi ei jäänud.

Kaart ja üldjuhised
Paljundasin abistajatele 15 piirkonna kaarti ja 20 üldjuhendit (lisatud lisana ka kokkuvõtte lõppu).

Toitlustus
Kaitseväel oli oma toitlustus, teistele tellisin Muuga Sadamast nii eile kui täna. Täna kinkisin kõigile abistajatele lõpus ka koduteel maiustamiseks ühe Kalevi šokolaadi J

Muljed
Eterniit on see, mida tuli eelhinnangust kordades rohkem ning mis võib tekitada ootamatusi, kuna seda ei saa ühtlaselt koos muu prügiga prügilasse ladestada. Tellisime eile Ragnilt selleks eraldi konteineri (väga kiire teenindus) ja ikkagi viisid 4 kaitseväe autot ka eterniiti Slospi, kuna ühte konteinerisse ei mahtunud kõik ära. Ehk, eterniit on asi, millele peaks/võiks natukene rohkem koguste hindamisel rõhku panema.
Kumme ikka leidsime koguaeg juurde. Nüüdseks peaks piirkonnas olema enam-vähem kummidest puhas, v.a suur hunnik, mille Rehviliit ära viib.
Koristuse käigus ühte hunnikut likvideerides, leidsime jooksvalt nende tagant ka uusi juurde.
Pinnast, kive ja puitu üritasime saata prügilasse minimaalselt.
Koduelektroonikat ja ohtlikke jäätmeid tekkis vähe.
Koostöö prügilaga sujus ilusti, kaalumaja juures järjekordi ei tekkinud ning kogu üritusse suhtuti hästi positiivselt. Prügila koppadest on suur abi olnud!
Täna tundus, et ühest kallutavast kastist ei piisa ning pöördusime Cleanaway poole, peale mida oli 1.5 h pärast auto koos käruga kohal. J
Praeguseks ei ole täpselt kokku lugenud (kuivavad parajasti), aga rohkem kui 5 nimelist leidu, mis edastatakse menetlejale.
3 esimest prügi mahapanekut keelavat silti on üles pandud. Lisa läheb siis, kui uued valmis saavad.
Homme õhtul või reedel paneme järjest need teeotsad kinni, kus tööd lõpetatud on.

Ajakirjandus
Kohapeal käis TV3, AK, Reporter ning Postimees + vist Maardu omad ja keegi veel …
Koristusest ilmub kokkuvõte Jõelähtme valla kohalikus lehes.

Kokkuvõte
Minu hinnangul on siiani koostöö erinevate osapoolte vahel hästi sujunud. Erinevad osapooled on siis Kaitsevägi, Lustrum, Water Ser, Prügila, Ragn-Sells, Cleanaway, OÜ Parasmäe politsei, vald, Teeme Ära tiim!

Jõelähtme valla poolt suurimad tänud kõigile, kes ülalpool kirjeldatud ürituse toimumisele kaasa on aidanud!!!! Kui hakkaksin nimeliselt välja tooma, tuleks nimekiri väga pikk …
LÜHIJUHEND ÜLGASE EELKORISTUSEKS, APRILL 2008

REHVID
Rehvid peab eraldi välja noppima, mis viiakse prügila territooriumil olevasse Rehviliidu kogumiskohta. Seal Rehviliidu purustaja purustab rehvid ning suunab taaskasutusse. Rehvide viimiseks on eraldi tiim.

OHTLIKUD JÄÄTMED
Ohtlike jäätmete hulka kuuluvad vedelad õlid, värvid, lambid, auto akud, lampide pirnid, vanad ravimid, igasugu keemilised vahendid jms. Tõenäoliselt nendest hunnikutest võib leiduda kõige enam vedelaid õlisid ja värve ning akusid. Kui midagi leiate, pange see eraldi tee äärde ning vastavast leiust teavitage Liisi. Ohtlike jäätmete käitlemiseks on erinõuded. Neid ei tohi ladestada prügimäel vaid tuleb viia selleks ettenähtud punktidesse. Esialgu kogume tee äärde ja Liis viib sealt õigesse kohta edasi.

KODUELEKTROONIKA
Koduelektroonika alla käivad igasugu elektroonilised kodumasinad. Metsa all on kõige rohkem visatud külmutuskappe ja telekaid. Kõik leitud koduelektroonika tõstame eraldi. Selle jaoks on eraldi tiim, mis kogub elektroonika kokku ja viib prügila territooriumil olevasse Koduelektroonika kogumispunkti.

ETERNIIT
Eterniit on vaja lõpuks viia Tallinna OÜ Slops’i (Põhja-Tallinnas). Puhtalt eterniidi hunnikud jäävad esialgu paigale, kust nad viiakse ühekorraga Tallinna. Jooksvalt muude hunnikute sees oleva eterniidi kogume ühte kohta kokku. Eterniit on ohtlik ehitusjääde, mille käitlemiseks on oma nõuded.

KIVID JA PINNAS
Kivide ja pinnasega segatud hunnikutest ja nende ümbrusest korjame kokku kõik muu sodi. Kui see koos, proovime hunnikutes olevad kivid ja pinnase laiali lükata. Kive ja pinnast peaks minimaalselt sattuma selle prügi hulka, mis viiakse prügilasse ladestamiseks. Hunnikud lükkame võimaluste piires laiali.

PUIT
Visata metsa alla kõdunemiseks. Puitu prügilasse ei vii.

METALL
Tõenäoliselt seda sealkandis ei leidu, aga kui on, siis tõsta tee äärde, kust viiakse edasi.

KÕIK MUU
Kõik muu, mida eespool eraldi loetletud ei ole, läheb autode peale ja prügilasse ladestamiseks!!

Suurimad tänud abi eest,

Jõelähtme Vallavalitsus
Teeme Ära 2008

Liis Truubon

No comments: